Organizacija društva

          UPRAVNI ODBOR                           NADZORNI ODBOR                     ČASTNO RAZSODIŠČE

     Predsednik: Jernej Mauko                     Predsednik: Meglič Mirjam                     Član: Koražija Vinko

     Podpredsednik: David Bebar                 Član: Erpič Zlata                                   Član: Gorišek Peter

     Blagajnik: Irena Fišter                          Član: Gregorčič Bojana                          Član: Preskar Zvonko

     Tajnik: Matic Žlajpah

     Član: Jakob Meglič

     Član: Alojz Gregorčič

     Član: Andreja Oštir

     Član: Mateja Podgoršek

     Član: Franc Glušič